Öncelikle öğrencilerimize gerek e-posta üzerinden gerekse kurumsal hesaplarımızdan her evde kalmalarının önemini, bu süreçte yanlarında olduğumuzu hatırlattık. Olağanüstü bir dönemde olduğumuzun fakat bu dönemin Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedbirlere uyarak ve sakin kalarak atlatılabileceğinin altını çizdik.

Yine sosyal medya hesaplarımızdan, evde kaldığımız bu dönemde hayatı verimli hale dönüştürmek için yapılabilecekleri belirleyip; önerilerde bulunduk.

Üniversitemizce üretilip dağıtılan maskelerle, sağlık çalışanlarının ve polislerin zor şartlar altında bizim için gece-gündüz çalıştığını belirtip; evde kalmaya devam etmenin önemini hatırlattık. Ayrıca, her fırsatta onlara ne kadar minnettar olduğumuzu ve teşekkürlerimiz ilettik.

 

 

Uzaktan Eğitime daha kolay uyum sağlamaları için öğrencilerimize görsel videolar sunuldu.

Bu süreçte sadece sosyal medya kanalları üzerinden paylaşım yapmadık. Aynı zamanda sosyal medya reklamları ile milletimize destek olmaya devam ettik. Sadece sosyal medya kanalları değil, ulusal kanallar aracılığıyla da Devletimizin “evde kal” çağrısına destek olduk. YÖK’ün üniversite öğrencilerine sağladığı imkânları gerek e-posta, gerekse kurumsal hesaplar üzerinden öğrencilerimize duyurduk.

 

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan uygulamalar

 

Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi pandemi sürecinde başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personellerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla çevrimiçi olarak "önleyici ve gelişimsel" çalışmalar yürütmektedir.

Merkez kapsamında, müdahale çalışmaları içerisinde bireyle psikolojik danışma; koruyucu ruh sağlığı çalışmaları çerçevesinde ise psiko-eğitim grupları ve seminerler yürütülmektedir. Pandemi sürecinde fiziksel mesafeyi korumak adına çevrimiçi çalışmalarımız Microsoft Teams üzerinden gerçekleşmektedir.  Bu süreç içerisinde merkez tarafından yapılan uygulamalar ile sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel her türlü gelişim sürecinde ve akademik sorunlarda öğrencilere destek sağlanmaktadır. Bireyle psikolojik danışma ve psiko-eğitim gruplarımızda uygulanan egzersizler yoluyla öğrencilerin sadece problem yaşadıkları alanları değil, güçlü 

oldukları alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, ruhen sağlıklı, problemlerini çözebilen, zorluklarla baş edebilen bireyler olmaları sağlanmaktadır.

Pandemi süreci içerisinde önleyici ruh sağlığı çalışmaları kapsamında merkezimiz tarafından, Pandemi Psikolojisi’, ‘Bağışıklık Sistemi ve Beslenme’, ‘Kendi Yolunda Yürümenin El Kitabı’ ve ‘Yeme Bozuklukları’ konularında çevrimiçi seminer programları gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Bunların yanında ‘Duygular’, ‘Davranışsal Bağımlılık’ ve ‘Pozitif Psikoloji’ konu başlıklarında da konuşmacı konuklar ile iletişime geçilmiş ve Mayıs ayı içerisinde bu konular üzerinde çevrimiçi seminerler gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Psiko-eğitim çalışmalarımız içerisinde ise, ‘Duygu Yönetimi Grubu’, ‘Evde Olma Sürecini Yapıcı Hale Dönüştürebilme Grubu’ ve ‘Sanat Yoluyla Psikolojik Dayanıklılığımızı Güçlü Tutmak’ konularında grup çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir (Tablo 2). Her bir psiko-eğitim grubumuz haftada 1 kez olmak üzere 3 oturumdan oluşan ve 90 dakika süren grup eğitimi şeklinde uygulanmıştır. Bunların yanında ‘Kaygı Yönetimi’ ve ‘Kendine Yardım Stratejilerini Geliştirme’ konularında merkezimiz tarafından psiko-eğitim programları belirlenmiş ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Psikolojik danışma hizmeti içerisinde, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini daha iyi anlaması, kendi davranışlarını etkileyen iç ve dış etkenlerin farkında olması, problemlerini tanımlayarak etkili çözümler bulması, kendi potansiyelini keşfetmesi ve çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, depresyon, yalnızlık, benlik saygısı ve farkındalık gibi konular temel alınarak uzman kişiler tarafından profesyonel bir yardım süreci verilmektedir.

Öğrencilerimizin sosyal medya üzerinden de ilgilerini çekebilmek adına düzenli olarak her hafta psikoloji konuları ve terimlerini içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlarımız arasında ‘Korona süreci içerisinde hangi alandayım?’, ‘Spotlight Etkisi’, ‘Carl Gustav Jung’a göre Mutluluğumuzu Etkileyen Unsurlar’, ‘Tükenmişlik Sendromu ve Bu Süreçte Yapılacaklar’ ile ilgili bilgilere yer verilmiş ve her hafta bu şekilde bilgiler verilmeye devam edilmesi planlanmıştır.

Bu süreç içerisinde YÖK’ün ‘Bağımlılık’ konusu ile ilgili Eylem Planına ilişkin çalışmalar da devam etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ‘Teknoloji Bağımlılığı’ ve ‘Madde Bağımlılığı’ konularında broşürler hazırlanarak öğrencilerimiz ile paylaşılmıştır.

 

Gerçekleştirilen Eğitim

Konuşmacı Konuk

Eğitimin Gerçekleştiği Tarih

 

Pandemi Psikolojisi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Serhat NASIROĞLU

 

 

16 Nisan 2020

 

Bağışıklık Sistemi ve Beslenme

Galatasaray Spor Kulübü Beslenme Uzmanı

Mestan ÇİLEKÇİ

 

 

22 Nisan 2020

Kendi Yolunda Yürümenin El Kitabı

Rixos Downtown Antalya Genel Müdürü Onur ÖZDİKER

 

06 Mayıs 2020

 

Yeme Bozuklukları

Akdeniz Üniversitesi

Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Yalçın KAHYA

 

07 Mayıs 2020

                                             Tablo 1 Gerçekleştirilen Seminerler

 

 

 

Grubun Adı

 

Grubun Gerçekleştiği Tarih

 

Duygu Yönetimi Grubu

01 – 15 Nisan 2020

(3 oturum)-Haftada 1 gün

Evde Olma Sürecini Yapıcı Hale Dönüştürebilme Grubu

07 – 21 Nisan 2020

(3 oturum)-Haftada 1 gün

Sanat Yoluyla Psikolojik Dayanıklılığımızı Güçlü Tutmak

01 – 15 Mayıs 2020

(3 oturum)-Haftada 1 gün

                                  Tablo 2 Gerçekleştirilen psiko-eğitim grupları

 

​​​​​​​Havacılık ve Uzay Programımız tarafından yapılan uygulamalar

Antalya kentine giriş ve çıkışların kısıtlanması dışında, havayolu trafiğinin tamamen durması nedeniyle, Havacılık ve Uzay Programları, refleks göstererek, kendisine ait hava araçlarını ve tecrübeli pilotlarını her an göreve hazır durumda, Antalya Valiliği emrine tahsis etti. Böylece acil tıbbi gerekler veya kişilerin hızlı ve her türlü şartta uzak taşınması konusunda hazırda bekleyen bir hava ulaşım ekibi oluşturuldu.

Benzer şekilde, aynı ekip, bu çok hassas sosyo-psikolojik dönemde, her akşam güzelce giyinip hazırlanarak, öğrencilerin evlerinde aileleriyle birlikte olmak üzere sanal bir platformda, aile destek çalışmalarına başladılar. Bu çalışmalarda büyük başarı elde edildiği bir gerçektir ve devam etmektedir. Bütün bu girişimlerde tamamen gönüllülük esastı ve bütün ekip kıyasıya çalıştı, çalışıyor.

Sürecin ilerlemesi ve malzeme tedariğinin devlet aracılığı ile düzene konmasıyla, Havacılık ve Uzay Programları ekibi bu kez, uzaktan eğitim anlayışına ileri eğitim ve teknoloji unsurlarını kattı. Çok hassas ve yoğun bir eğitimin yürütülmesi sırasında, 18 yaş altında bulunan öğrencilerinin evlerde kısıtlı kalması, havacılık eğitiminin zorunlu sürekliliğinin aksaması durumunu oluşturunca, bunun önüne geçmek için özel programlar başlattıldı ve öğrencilerle çok sıkı ve dinamik bir ilişki yürütüldü.

​​​​​​​