1. Ders Modülü

Ders modülü, bir içerik alanı ve bu içerik alanının altında öğrencilerin takip etmesi beklenilen bir dizi HTML sayfası sunar. Öğrencilerin yaptıkları seçimler onları ilgili sayfalara yönlendirir. Ders sayfasının en basit hali, ders içeriği ve içeriğin hemen altındaki sonraki sayfa butonudur. Bu buton öğrenciyi dersin bir sonraki sayfasına yönlendirir. Ders modülünde öğrencilerin karşılaşacağı iki temel ders sayfası tipi vardır: soru sayfaları ve içerik sayfaları. Bunlardan başka, daha farklı, Öğretim Elemanlarının ihtiyacına göre düzenlenebilen daha gelişmiş yönlendirmeli ders sayfaları da mevcuttur. Modülün amacı, öğrencinin kendi kendine ilerleyeceği ve seçim yapabileceği uyarlanabilir bir ders içeriği yaratabilmektir. Bu modülün diğer modüllerden farkı uyarlanabilir olma özelliğidir. Öğrencilerin yaptığı her seçim onları farklı bir içeriğe yönlendirecektir. İyi bir planlamayla, öğrenci öğretim elamanından  ekstra direktifler almadan ders içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek, gerekli kısımları tamamlayabilecektir. Bu modül sayesinde öğrencilerimizin öğrenimini verimli kılmak hedeflenmiştir.

             2. Kaynak Modülü

Derslere kaynak olarak çeşitli formatta dosya(Word ve PDF dokümanları, PowerPoint sunumları, Flash nesneleri, resimler vb.) ekleyebilmemizi sağlayan modüldür. Öğretim Elemanlarımız bu modülü kullanarak derslerine ilişkin kaynak ve dokümantasyonu paylaştılar.

             3. URL Modülü

URL Ücretsiz ve çevrimiçi olarak sunulan kitap, belge ve resimlere bağlantı sağlayabilmemizi sağlayan modüldür.

             4. Sayfa Modülü

Derslerimize ait video, resim ve metin içeren web sayfaları oluşturmamızı sağlayan modüldür. Öğretim elemanları kendi oluşturdukları videoları ve canlı derslere ilişkin kayıtları bu modül üzerine yüklediler. Zengin HTML biçimleriyle farklı platformlara yüklenen videolarda bu modül üzerine gömülüp, sanki Sistemimiz üzerinde bir bölüm gibi çalışmaktadır. Bu modülde her Öğretim Elemanı Sistemimizde sağladığımız HTML editörüyle notlar, videolar ve sesler ekleyerek öğrenmeyi artıracak web sayfaları oluşturdular. Modül üzerinde kendi ses ve videolarını kaydederek öğrenmeyi kolaylaştılar.

             5. Kitap Modülü

Kitap Modülü, bölümler ve alt bölümleri olan ders kaynağı şeklinde oluşturulur. Öğretim Elemanlarımız bu modül vasıtasıyla derslerine ilişkin bölümler ve alt bölümlere ayırarak sade ve anlaşılır kaynaklar oluşturup öğrencilerimizle paylaştılar.

             6.Sözlük Modülü

Sözlük modülü, kullanıcıların terimler ve bilinmeyen kelimelerin açıklamalarının olduğu bir sözlük yaratıp, kelime ve kelime açıklaması eklemelerine olanak tanır. Sözlük modülü birçok farklı şekilde kullanılabilir. Girdiler birçok farklı şekilde aranabilir veya listelenebilir. Herkesin ekleme yapabileceği etkileşimli bir sözlük yaratılabilir yada sadece Öğretim Elemanının girdi eklemesi sınırlandırması getirilebilir. Eklenen kelimeler otomatik olarak açıklamalarıyla bağlantılı hale gelir. Bu modülle Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz derse ilişkin bir sözlük oluşturmuşlardır. Bu sözlük dersin öğrenimini kolaylaştırmıştır.

             7. Wiki Modulü

Wiki modülü, katılımcılara ortak katkıları ile web dokümanları oluşturmalarına olanak tanır. Temel olarak bir wiki sayfası, katılımcıların herhangi bir programlama becerisi sahibi olmadan beraberce yarattıkları web sayfasıdır. Katılımcılar, wikinin içinde bulunmayan sayfaları sadece bağlantı vererek kolayca oluşturabilirler. Sınıfta bulunan tüm öğrenciler ortak bir çalışma yürüterek hem güzel bir içerik hazırlayıp hem de çalışma sırasınca güzel bir iletişim sağladı.

             8. Forum Modulü

Forum modülü Öğretim görevlilerimiz ve Öğrencilerimizin konular açıp bu konulara yorum yapabileceği, fikirlerini paylaşabileceği bir ortam sağlar. Forumlar, asenkron  derslerde sağlıklı bir iletişim kurmada çok önemli bir rol oynar. Forum modülü her dersimiz için otomatik açıldı.

             9. Sohbet Modülü

Sohbet modülü katılımcılara genel ya da belirli bir konu hakkında, gerçek zamanlı, senkron bir sohbet veya tartışma olanağı sağlar. Asenkron derslerde senkron iletişimler çok önemli olduğu için derslerimizde senkron sohbet modülleri kullanıldı.

             10. Anket Modulü

Anket Modülü sayesinde, Öğretim Elamanları, öğrencilerden ders işleyişlerinin nasıl olduğu gibi birçok bilgiyi toplayıp, dersi geliştirmek ve verimi artırmak için anket modülünü kullandılar.