Uzaktan Eğitim Sistemimizde Öğretim Elemanlarımızın tercihlerine göre birçok sınav uygulama yöntemi mevcuttur. Bu uygulamalar aşağıdaki gibi listelenmiştir.

 1. Sınav Yöntemi (Senkron ve Asenkron)

Sistemimizde bulunan sınav modülüyle yapılan sınav modelimizdir. Bu sınav modeli eşleştirme, kısa cevaplar, sayısal sorular, yazılı ve çoktan seçmeli gibi çeşitli formatlarda sorulardan oluşur. Öğrencilerin vermiş olduğu her bir cevap otomatik olarak kaydedilir (açık uçlu sorular ve yazılı sorular hariç) ve aldıkları not, not çizelgesine aktarılır. Bu modelde Öğretim Görevlileri sistemimize toplu soru yükleyerek kategori-konu bazlı soru bankaları hazırlarlar. Oluşturdukları bu soru bankalarından belirledikleri zaman diliminde ve sınav süresinde sınav gerçekleşir. Seçime göre sınavda soru bankasından her öğrencimiz için farklı soru kombinasyonları gelir. Hem sorular hem de cevap seçenekleri her öğrenci için farklı bir dizilişte gelir. Sınava ayrılan zaman diliminin sonunda öğrencinin sınav sonuçlarına ve soruların doğru cevaplarına ulaşıp konuyu daha iyi anlaması sağlandı. Bu yöntem daha çok yorum ve analitik içeren derslerde senkron ve asenkron seçenekleriyle kullanıldı.

2. Ödev Yöntemi

Sistemimizde bulunan ödev modülüyle yapılan sınav modelimizdir. Bu modelde Öğretim Elemanları kişi veya gruba özel sınav kâğıtları hazırlayıp sisteme yükleyip sınavı oluştururlar. Bu bağlamda Ödev başlığı oluşturarak belirledikleri zaman diliminde sisteme öğrencilerin ödevlerini yüklemesini talep ederler. Eğer Öğretim Elemanlarımıza seçenek olarak verilen geç yüklemeleri kabul ederse, öğrenci kendisine veya grubuna ait ödevini belirtilen zaman aralığından geç yüklemesi durumunda sistem bu gecikmeyi saat-dakika olarak belirtmektedir. Bu yöntem çok fazla formül ve elle çizim bulunan derslerimizde kullanıldı.

3. Senkron Sınav Yöntemi

 Sistemimizde bulunan gerçek zamanlı sınav modülüyle yapılan sınav modelimizdir. Bu modelde Öğretim Görevlileri soru başına belirli zaman vererek soruları ve               sınavı oluştururlar ardından belirledikleri gün ve saatte sınav başlar. Sınavı yaparken öğretim elemanı sistemde sınav etkinliği sayfasında bulunmalıdır.                Öğrencilerin katılımını anlık görürler ve sorulara verilen süre bittiğinde soru bazlı analiz ekrana gelir. Öğretim elemanı soruya verilen süre bittiğinde her soruyu kendi   değiştirmektedir. Soru ve sınav sonlarında öğrencilere ait analiz ekrana gelir ve bu hangi konunun nasıl anlaşıldığıyla ilgili Öğretim Elemanımızı bilgi verir. Konuların  bitimi ardından konuyla ilgili alınan verimi değerlendirmek amacıyla bu yöntem sık sık kullanılmıştır.

​​​​​​​​​​​​​​4. Canlı Yayında Senkron Sınav Yöntemi

Sistemimizde bulunan ödev modülüyle canlı yayında yapılan sınav modelimizdir. Bu modelde Öğretim Elemanları kişi veya gruba özel sınav kâğıtları hazırlayıp sisteme yükleyip sınavı oluştururlar. Ayrıca aynı bölüme canlı yayın etkinliği açılır. Canlı yayın esnasında sanki sınıf ortamındalarmış gibi öğrencilerimizden A4 kâğıda soruların cevapları yazılması istenir. Sınav bittikten sonra öğrencilerimiz cevaplarının resmini çekip sistemimizde oluşturulan sınav uygulamasına yüklenmesi istenir. Bu yöntem kopya çekme ihtimalini minimum düzeye indirilmek için sınıfları gruplar haline getirerek uygulandı. Her canlı yayına ait sınavını bitiren öğrenciler cevap kâğıtlarını belirtilen süre içinde sistemimize yüklediler.