Teknolojik Altyapımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde Uzaktan Eğitim noktasında çok iyi bir noktadayız. Rektörlüğümüz bu noktada Bilgi İşlem Müdürlüğümüzü hem maddi hem de manevi anlamda son derece desteklemektedir. Yapılan yatırımlar sayesinde yüksek kapasitelere ulaşabilmekteyiz. Uzaktan Eğitim Sistemimiz eşzamanlı olarak tüm kullanıcılara yanıt vermektedir. Hızla gelişen teknolojide geride kalmamak için teknolojik kaynaklarımıza (Sunucu, Depolama Alanı, Bağlantı Altyapısı, Güvenlik) yatırımları artıracağız. Kullanmakta olduğumuz sistemde derslerden aldığımız çıktılarla (Ölçme ve değerlendirme, anketler, istatistikler), Sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu noktada diğer Üniversitelere de destek olma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kaynak ve Ders havuzları oluşturmaya devam etmekteyiz.

Çıktılardan elde ettiğimiz bir diğer sonuç örgün eğitimin uzaktan eğitimle desteklenmesi gerektiğidir. Böylece öğretim sürecine okul dışında da devam edebiliriz. E-Öğrenme modelini örgün derslerimizde kullanmaya devam edeceğiz. Eğitim Yönetim Sistemi yani LMS modelini tüm derslerimize etkin bir şekilde sistematiğe oturtup aldığımız verimi en yüksek noktaya çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Yapılan öğretim etkinliklerinden almış olduğumuz geri bildirimler, bazı derslerimizin ilerde uzaktan verilebileceği noktasındadır. Her dönem üç dersimizi Uzaktan Eğitimle sağlamaktaydık. Salgın sonrası dönemlerde uygun bazı derslerimizi yine Uzaktan Eğitime taşımayı planlamaktayız.

Yarı-zamanlı öğrenciler üniversitemizde hemen hemen her birimde çalışmaktadır. Bu hem öğrencilerimiz hem de Üniversitemiz için fayda sağlamaktadır. Salgın sonrası, Üniversitemiz bünyesinde çalışmak isteyen yarı-zamanlı öğrencilerimizle, Bilgi İşlem biriminde staj (eğitim) ardından sadece uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için ekip kurulması planlanmaktadır.

Üniversitemizde bir Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi açacağız. Bu merkezimizde Uzaktan Eğitimi nasıl daha iyi noktalara getiririz sorularına cevaplar arayacağız. Merkezimizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim teknolojileri ile sürdürülebilmesi ve bu bağlamda uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak yapılan kuramsal ve uygulamalı eğitim süreçlerini destekleyerek bilginin paylaşılmasına katkı sağlamak amaçlanacaktır. Bu kapsamda E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştireceğiz.