Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli bölgelere gidecek kişilerin kişisel olarak alabileceği önlemlere rağmen, hastalığı taşıdığının farkında olmayan insanlar iş vb. sebeplerle dışarı çıkmaktadır. Dolayısıyla yeni vakaların önüne geçilememektedir.

Covid-19 bulaşmış kişiler, gösterdikleri belirtiler kapsamında hızla bulunarak, tedavi edilebilirken; bu kişilerle son 14 gün içerisinde aynı ortamda bulunmuş ve Korona temaslı olarak nitelendirilen kişilerin bulunması zordur. Ayrıca Covid-19 ile ilgili doğrudan veya dolaylı fayda sağlayabilecek çok sayıda kurumun ve özel işletmenin elinde veri olmasına karşılık bu verilerin aktif olarak mücadele için kullanımına yönelik henüz bir gelişme bulunmamaktadır.

Proje ile yapılmak istenen:

  • Veri bilimi kapsamında kuruluşların veri girişi yapabileceği,
  • Hastalık bulaşmış kişilerin ve sağlıklı kişilerin verilerinin analiz edileceği,
  • Verilerin birbirleriyle olan bağlantılarının çıkarılacağı,
  • Girilen verilere bağlı olarak hastalık belirtisi gösteren kişiler ile ilgili verilerin sonuçlarının (hastalık belirtisi gösteren kişilerin birbirleri ile olan benzerlikleri gibi) sunulacağı,
  • Hasta bir birey ile aynı ortamda bulunmuş ya da önlemlerden herhangi birini ihlal etmiş birinin hasta olma olasılığının ve ne zaman belirti göstereceğinin tahminin yapılacağı,
  • Kuruluşların kendi bünyelerinde ya da diğer kuruluşların verileri ile ortak çalışabileceği,
  • Hastalık ve kişilerin durumlarının arasındaki bağlantıların açıklanacağı ve buna benzer birçok analizin çok kısa sürelerde gerçekleştirilebileceği dijital bir platform oluşturmaktır.

Projenin özel amacı; kuruluşların, bireylerin “yaşam alanlarını kısıtlamadan” virüsün yayılmasının önüne geçmesine yardımcı çözümler sunmaktır. Bu amaca yönelik, ilgili resmi/özel kurum ve kuruluşların güvenli veri girişini sağlayabilecekleri sistemler oluşturulup, veri gizliliğini tercih eden kurum ve kuruluşlar için doğrudan kendi portallarına bu sistemlerin kurulumu yapılacaktır. Sistem, bünyesindeki verileri önişleme ve veri entegrasyonu süreçlerinden geçirip yapay zekâ tabanlı uygun skorlama algoritmalarına girdi olarak sunacak ve gelen skorları ilgili portallarda kurumlarca tercih edilen tarzda (kurum içi kullanım için görselleştirme, raporlama, erken uyarı veya açık kullanım için istenilen filtreleme derecesine göre uyarlanmış verilerle görselleştirme ve raporlama) sunuma hazır hale getirecektir.